Bron

De medlemmar som har högre båtar har möjlighet att öppna bron på egen hand.

Anvisningar för öppning av Tranchells gångbro finner du här!