Styrelsen

Styrelsen i Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening 2019:

Ordförande:            Roger Ahlqvist,        jigyjigy@telia.com,                                   070 2586769

Vice ordförande:    Anders Grund,         anders.grund@comhem.se,                    070 4109343

Kassör:                     Mariana Villegas,    mariana.villegas@vgregion.se,              073 9456562

Sekreterare:             Per Häggblad,          perha009@gmail.com,                           070 8245293

Ledamot:                  Håkan Andreasson hakan.andreasson1949@gmail.com   076 0220446

Ledamot                   Klas Magnusson      klas@sb9.se                                              0725-566939

Suppleant:                Jan Alsin                   jan.alsin@gmail.com                              073 9846008

För att komma i kontakt med styrelsen skriv till: lhsf@lindholmsdockan.se