Styrelsen

Styrelsen i Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening 2022:

Allmänna frågor
styrelsen@lhsf.se

Ordförande
Bo Josefsson
0723-183050
styrelsen@lhsf.se

Kassör
Renée Hedemyr
0709-993053
styrelsen@lhsf.se

Sekreterare
Helene Colombo
styrelsen@lhsf.se

Ledamöter

Hans Byström

Carin Sjölander