Vår hamn

El för båtplatser

Elektricitet i hamnen

Varje båtplats har tillgång till elektricitet via något närbeläget eluttag. Eluttagen finns uppsatta på jämna avstånd i hamnen. De är avsedda för normal förbrukning.

Eluttagen i hamnen

Medlemmar som utnyttjar ström för uppvärmning alt kontinuerlig belastning t.ex. kylskåp och liknande ska införskaffa en ackumulerande elmätare för verifiering av faktisk elförbrukning. Förbrukningen ska redovisas i den av föreningen utdelade el-deklarationen och därefter betalas till LHSF styrelse senast i samband med att fakturan för båtplatsen för nästkommande år betalas.