Styrelsen

Styrelsen i Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening 2021:

Ordförande
Tomas Hermansson
0705-374953
seglaut.in@gmail.com

Kassör
Kjell Hansson
0708-292211
kjell.h2@telia.com

Sekreterare
Bente Vikman
070-2354820
bentedesign@gmail.com

Ledamot Brf Vakant

För att komma i kontakt med oss,  skriv till någon i styrelsen.