Sjöbod

El för sjöbodar

El i sjöbodarna på västra sidan dockan distribueras via en mätare placerad i tvättstugan, och el i sjöbodarna på östra sidan distribueras via en mätare placerad i elcentralen till Stapelbädden 9.

Avläsning och debitering av El i sjöbodar (utdrag från Regler punkt 11)

Elförbrukning i sjöbod avläses av Hamn- och Sjöbodsföreningens ledamöter eller andra särskilt utsedda representanter, som därefter redovisar resultatet för debitering.

Avgiften aviseras och debiteras sjöbodens ägare. Avgifter för försäkring och andra uppkommande kostnader debiteras på samma sätt.

Föreningens ledamöter eller utsedda representanter skall alltid lämnas tillträde till sjöboden vid varje avläsningstillfälle. Om avläsaren inte får tillträde till boden kommer elen till sjöboden att frånkopplas. Kostnader i samband med detta kommer att belasta sjöbodens ägare. Sjöbodsägaren kommer också att få betala en avgift utöver kostnaderna för frånkopplingen.

FÖLJANDE REGLER GÄLLER VID ANVÄNDNING AV EL I SJÖBODEN

A)

Några ytterbelysningsarmaturer får ej sättas upp av sjöbodsägaren på utsidan av sjöbodarna

De befintliga ytterbelysningsarmaturerna är betalda av Bostadsrätts-föreningen. Skötsel av dessa ansvarar Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbordsförening för samt även kostnader för materiel och ljuskällor.

B)

Elcentralen i sjöbodarna (ritning E60:03, reviderad 2007-03-08) får på inga villkor byggas ut med flera automatsäkringar och man får heller ej montera dit en automatsäkring med större amperetal.

C)

Sjöbod som ej har dragit in ström till sin bod utan enbart har EL framdragen till en kopplingsdosa på utsidan, måste först kontakta LHSF styrelse innan man kan koppla in sig och följa ritning E60:03, reviderad 2007-03-08 till 100 %. LHSF styrelse skall också godkänna installationen innan man får spänningssätta elcentralen.

Underbilaga till detta dokument

ritning E60:03, reviderad 2007-03-08

Info:

Arbetet med att koppla in el i sjöbodarna påbörjades 2005.

41 (=alla) sjöbodsägare har på utsidan sjöboden framdragen el till en kopplingsdosa (Alt. A).

Av dessa 41 har även 34 sjöbodsägare en elcentral placerad inne i boden (Alt. B)

Elcentralen inne i boden kopplades på juni 2006.