Regler

Regler för båtplatser

Här finner du de regler som gäller för båtplatser i Lindholmsdockans småbåtshamn.

Regler för sjöbodar

Här finns regler för sjöbodarna i Lindholmsdockan